Επόμενες κούρσες
Doncaster 15:30
6f 2y | EW 1/5 1-2-3
προς την αφετηρία
3
(9)
Black and light blue check, black sleeves, light blue armlets, red cap}
Idoapologise
J: Ben Robinson
T: B Ellison
+250
+225+250+225
4
(7)
Light blue, orange epaulets}
Monsieur Kodi
J: Billy Garritty
T: R A Fahey
+333
+350+300+350
2
(1)
Red, beige seams, red sleeves, beige stars and cap}
Little Muddy
J: D Swift
T: S Spencer
+450
+400+450+400
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (8 Συμμετέχοντες)
Sandown 15:38
1m 6f | EW 1/4 1-2
parading
2
(1)
Purple and white diamonds, striped sleeves and cap}
Happy
J: Oliver Stammers
T: M Johnston
+250
+275+250+225
3
(5)
Dark blue, red chevron and sleeves}
Duke Of Verona
J: Andrea Atzeni
T: W Jarvis
+350
+400+350+333
4
(4)
Pink, royal blue star, sleeves and star on cap}
High Wells
J: A Kirby
T: F O'Brien
+400
+350+400+450
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (6 Συμμετέχοντες)
Clairefontaine 15:45
1m 208y | EW 1/4 1-2-3-4
Ξεκινάει σε : 20:13
1
(4)
Jussifer
J: Mlle A Massin
T: S Wattel
+400
9
(12)
Charm King
J: I Mendizabal
T: F Seguin
+500
+450+500+450
10
(9)
Get Set
J: C Lecoeuvre
T: A Hollinshead
+750
+700
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (17 Συμμετέχοντες)
Newton Abbot 15:50
3m 1f 170y | EW 1/4 1-2
Ξεκινάει σε : 25:13
2
Light blue, orange epaulets}
Nelsons Rock
J: Brendan Powell
T: Joe Tizzard
+160
+175+160+175
3
Pink and yellow diamonds, yellow sleeves and cap}
Jony Max
J: Jack Tudor
T: Christian Williams
+300
+333+300+275
6
Black, white triple diamond, diabolo on sleeves, white cap}
Port O'clock
J: T Scudamore
T: D Pipe
+400
+350+400+350
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (7 Συμμετέχοντες)
Tampa Bay Downs 15:55
5f | EW 1/5 1-2-3
Ξεκινάει σε : 30:13
1
(1)
April Mist
J: Ademar Santos
T: Chad Stewart
ΑρχΤ
2
(2)
Rahtid
J: Mallory Strandberg
T: Earl Robinson
ΑρχΤ
3
(3)
Mrs Shaw
J: Sunday Diaz
T: John Shaw
ΑρχΤ
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (8 Συμμετέχοντες)
Doncaster 16:00
6f 2y | EW 1/5 1-2-3
Ξεκινάει σε : 35:13
7
(6)
Orange and light blue diamonds, white sleeves, light blue armlets}
Company Minx
J: Ray Dawson
T: J R Jenkins
+300
+250+275
3
(9)
Red, white braces, white sleeves, red stars, white cap, red star}
Absolute Dream
J: D Nolan
T: R A Fahey
+350
+400+350+400
5
(1)
Orange, dark blue stripe, hooped sleeves, quartered cap}
Crypto Quest
J: Oisin McSweeney
T: K A Ryan
+350
+333+350+400
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (8 Συμμετέχοντες)
Sandown 16:08
1m | EW 1/4 1-2-3
Ξεκινάει σε : 43:13
6
(11)
White, royal blue disc, white and red striped sleeves, royal blue and red striped cap}
Maysong
J: Miss Fern O'Brien
T: Alice Haynes
+333
+450+400+350
9
(4)
Red and white diamonds, striped sleeves, red cap, white diamond}
Monaajez
J: Miss A Stevens
T: Alexandra Dunn
+500
+450+400+450
13
(10)
Dark blue, light blue chevron, dark blue sleeves, light blue stars}
Bonus
J: Miss S Brotherton
T: J R Boyle
+550
+500+550+500
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (13 Συμμετέχοντες)
Wexford 16:15
2m 4f 150yds | EW 1/5 1-2-3
Ξεκινάει σε : 50:13
3
Emerald green, pink diamond and sleeves, white cap}
Gorki D'airy
J: P Townend
T: W P Mullins
+200
+225+200+225
11
Pink and white halved, black sleeves, black cap, pink star}
Secret She Keeps
J: Rachael Blackmore
T: Henry de Bromhead
+250
+225+250+225
5
White and red hoops, striped sleeves, hooped cap}
Senecia
J: D E Mullins
T: Vincent Laurence Halley
+350
+333+333
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (11 Συμμετέχοντες)
Clairefontaine 16:20
1m 208y | EW 1/4 1-2-3-4
Ξεκινάει σε : 55:13
1
(13)
Pic Sylver
J: A Baron
T: A Baron
+350
+400+350+400
10
(14)
Diwan Senora
J: J Cabre
T: S Cerulis
+700
+650
14
(3)
Molino
J: D Santiago
T: Nicot (s)
+750
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (18 Συμμετέχοντες)
Newton Abbot 16:23
2m 167y | EW 1/5 1-2-3
Ξεκινάει σε : 58:13
1
Purple, yellow seams, yellow sleeves, purple armlets, purple cap, yellow star}
Lock Out
J: T Scudamore
T: D Pipe
+200
+185+200+185
10
Red, white sash, black cap, white spots}
Masked Matgil
J: Stan Sheppard
T: T Lacey
+250
+275+300+275
9
White, red chevron, white sleeves, red stars, white cap, red star}
Ellies Sister
J: G Sheehan
T: Jamie Snowden
+333
+300+275+300
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (9 Συμμετέχοντες)