Επόμενες κούρσες
Southwell 16:20
1m 13y | EW 1/4 1-2-3
Ξεκινάει σε : 32:03
1
(9)
Black, pink chevrons, black sleeves, pink stars, black cap, pink star}
Ballykessangel
J: Thore Hammer Hansen
T: Patrick Owens
ΑρχΤ
2
(3)
Red, white spots, white sleeves, red seams, red and white striped cap}
Direct Hit
J: D Allan
T: T D Easterby
ΑρχΤ
4
(13)
White, maroon cross of lorraine, sleeves and cap}
Spider Murphy
J: Jordan Williams
T: P D Evans
ΑρχΤ
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (12 Συμμετέχοντες)
Southwell 16:50
1m 13y | EW 1/5 1-2-3
3
(5)
White, royal blue triple diamond, royal blue sleeves, red diamonds, red cap}
Finery
J: Erika Parkinson
T: M Appleby
+188
+250+225+200
1
(8)
Grey, black hoop, black cap}
Ranes
J: David Probert
T: Rae Guest
+500
+350+400+450
5
(9)
Black, yellow seams, yellow sleeves, black stars, black cap}
Wadacre Grace
J: F Norton
T: C & M Johnston
+500
+450+400+450
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (9 Συμμετέχοντες)
Southwell 17:20
7f 14y | EW 1/5 1-2-3
1
(8)
Yellow, black and yellow striped sleeves, white cap}
Think Climate
J: Darragh Keenan
T: Jane Chapple-Hyam
-140
-125-120-125
13
(13)
Red, white sash, royal blue cap}
Never Ending
J: R Havlin
T: J & T Gosden
+350
+333+350+333
12
(9)
Dark green, yellow hoop, yellow cap}
Enborne
J: David Probert
T: A M Balding
+600
+750+700+650
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (13 Συμμετέχοντες)
Southwell 17:50
7f 14y | EW 1/5 1-2-3
11
(8)
Red, white sash, royal blue cap}
Medici Chapel
J: R Havlin
T: J & T Gosden
+225
+200+188+200
14
(7)
Yellow, black and yellow striped sleeves, white cap}
Wantoplantatree
J: Cameron Noble
T: R Varian
+333
+250+275+300
8
(13)
Royal blue, red chevrons, white and red striped sleeves, red and white quartered cap}
The King's Men
J: Phil Dennis
T: M Dods
+650
+800+750+700
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (14 Συμμετέχοντες)
Southwell 18:20
6f 16y | EW 1/5 1-2-3
8
(4)
Royal blue, yellow hoops, chevrons on sleeves, royal blue cap}
Sir Gregory
J: Frederick Larson
T: M Appleby
+225
+333+300+250
1
(2)
Light blue, orange epaulets}
Rattling
J: Alexander Voikhansky
T: R Hannon
+400
+300+333+350
5
(10)
Purple, emerald green triple diamond, diabolo on sleeves and diamond on cap}
Show Me A Sunset
J: Darragh Keenan
T: M Murphy & M Keady
+450
+400+450+400
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (11 Συμμετέχοντες)
Southwell 18:50
6f 16y | EW 1/5 1-2-3
5
(8)
Black, royal blue star, black sleeves, royal blue stars, black cap, royal blue star}
Starsong
J: Frederick Larson
T: M Appleby
+333
+450+400+350
6
(10)
White, dark blue star, armlets and star on cap}
Brazen Idol
J: Charles Bishop
T: S Pearce
+350
+333+350+400
4
(5)
Royal blue, emerald green triple diamond, emerald green sleeves, royal blue diamonds and diamonds on cap}
Captain Vallo
J: Callum Rodriguez
T: Phillip Makin
+400
+450+400+450
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (10 Συμμετέχοντες)
Southwell 19:20
4f 214y | EW 1/5 1-2-3
1
(5)
Light blue, dark blue seams, diabolo on sleeves, quartered cap}
Alligator Alley
J: D Tudhope
T: D O'Meara
+138
+150+138+125
2
(7)
Light blue, orange epaulets}
Silky Wilkie
J: Sam Feilden
T: K R Burke
+400
+450
4
(9)
Purple, yellow chevron, sleeves and star on cap}
Khabib
J: T Eaves
T: R Craggs
+550
+450+500
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (10 Συμμετέχοντες)
Turf Paradise 19:30
5f 110y | EW 1/4 1-2
1
(1)
Midnight Baby
J: Allyssa Morales
T: Stacy Campo
ΑρχΤ
2
(2)
Rattleme
J: Karlo Lopez
T: Ryan Kenney
ΑρχΤ
3
(3)
It's Curlin Time
J: Alex Cruz
T: Joe Toye
ΑρχΤ
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (7 Συμμετέχοντες)
Southwell 19:50
1m 6f 21y | EW 1/5 1-2-3
4
(3)
Red, white chevrons and sleeves, white and red hooped cap}
Heatherdown Hero
J: Kevin Stott
T: M L W Bell
+250
+275+250+275
2
(7)
Black, mauve seams, striped sleeves and star on cap}
Prince Abu
J: T Eaves
T: D Shaw
+650
+700+750+700
7
(5)
White, red seams, red and white quartered cap}
Mount Olympus
J: P Mulrennan
T: Eve Johnson Houghton
+700
+750+700+650
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (11 Συμμετέχοντες)
Turf Paradise 19:58
5f 110y | EW 1/4 1-2
1
(1)
Twitterati
J: Allyssa Morales
T: Stacy Campo
ΑρχΤ
2
(2)
Mean Sharon
J: Harry Hernandez
T: Frank Lucarelli
ΑρχΤ
3
(3)
Coastal Run
J: Alex Anaya
T: Joe Toye
ΑρχΤ
Εμφάνιση πλήρους κούρσας (7 Συμμετέχοντες)