Emre Hansson - Nicolas Mihai
Stávky sa uzatvárajú o0:04
Víťaz zápasu
Emre Hansson
1.91
Nicolas Mihai
1.83
Celkový počet bodov
4
7.50
5
3.75
6
3.00
8
6.00
10
12.00
12
12.00
Presný výsledok
Emre Hansson vyhrá :0
15.00
Nicolas Mihai vyhrá :0
13.00
Emre Hansson vyhrá :15
7.50
Nicolas Mihai vyhrá :15
7.00
Emre Hansson vyhrá :30
6.00
Nicolas Mihai vyhrá :30
5.50
Emre Hansson vyhrá :40
6.00
Nicolas Mihai vyhrá :40
5.50
Médiá

Keď si zo zoznamu live podujatí vyberiete alebo , zobrazia sa príslušné médiá.