Live
Miami @ New York
Stávky sa uzatvárajú o1:45
Money Line
Miami
+190
New York
-250
Spread
Miami +6.5
-110
New York -6.5
-110
Money Line and Totals
Miami and Over 38.5
+450
New York and Over 38.5
+160
Miami and Under 38.5
+400
New York and Under 38.5
+160
Winning Margin
Miami by 1-6
+500
New York by 1-6
+400
Miami by 7-12
+700
New York by 7-12
+333
Miami by 13-18
+1400
New York by 13-18
+400
Miami by 19-24
+4000
New York by 19-24
+900
Miami by 25-30
+12500
New York by 25-30
+2000
Miami by 31 or more
+45000
New York by 31 or more
+4000
Totals
OverUnder
38.5
Over 38.5
-110
Under 38.5
-120
Spread and Totals
Miami +6.5 and Over 38.5
+275
New York -6.5 and Over 38.5
+240
Miami +6.5 and Under 38.5
+225
New York -6.5 and Under 38.5
+260
Total Points Groups
25 or less
+1100
26 to 30
+600
31 to 35
+550
36 to 40
+400
41 to 45
+175
46 to 50
+700
51 or more
+1200
Médiá

Keď si zo zoznamu live podujatí vyberiete alebo , zobrazia sa príslušné médiá.