Live
Pittsburgh @ San Francisco
Stávky sa uzatvárajú o0:20
Money Line
Pittsburgh
1.44
San Francisco
2.63
Spread
Pittsburgh -5.5
1.91
San Francisco +5.5
1.83
Money Line and Totals
Pittsburgh and Over 37.5
2.88
San Francisco and Over 37.5
5.50
Pittsburgh and Under 37.5
2.80
San Francisco and Under 37.5
5.00
Winning Margin
Pittsburgh by 1-6
4.50
San Francisco by 1-6
5.50
Pittsburgh by 7-12
4.33
San Francisco by 7-12
7.00
Pittsburgh by 13-18
5.50
San Francisco by 13-18
13.00
Pittsburgh by 19-24
12.00
San Francisco by 19-24
41.00
Pittsburgh by 25-30
26.00
San Francisco by 25-30
101.00
Pittsburgh by 31 or more
67.00
San Francisco by 31 or more
401.00
Totals
OverUnder
37.5
Over 37.5
1.91
Under 37.5
1.83
Spread and Totals
Pittsburgh -5.5 and Over 37.5
3.60
San Francisco +5.5 and Over 37.5
3.75
Pittsburgh -5.5 and Under 37.5
3.75
San Francisco +5.5 and Under 37.5
3.40
Total Points Groups
25 or less
9.00
26 to 30
6.00
31 to 35
6.00
36 to 40
5.00
41 to 45
3.00
46 to 50
9.00
51 or more
17.00
Médiá

Keď si zo zoznamu live podujatí vyberiete alebo , zobrazia sa príslušné médiá.