Box
Roztriediť podľa
Súťaže
Čas
Výsledok 1 X 2
Ťažká váha
1.
X
2.
Ľahká ťažká váha
1.
X
2.
Super-welterová váha
1.
X
2.
Super stredná váha
1.
X
2.
Super bantamová váha
1.
X
2.
Welterová váha
1.
X
2.
Perová váha
1.
X
2.
Poloťažká váha
1.
X
2.
Ľahká ťažká váha
1.
X
2.
Ľahká váha
1.
X
2.
Ľahká váha
1.
X
2.
Mušia váha
1.
X
2.
Perová váha
1.
X
2.
Stredná váha
1.
X
2.
Superťažká váha
1.
X
2.
Welterová váha
1.
X
2.
Médiá

Keď si zo zoznamu live podujatí vyberiete alebo , zobrazia sa príslušné médiá.