Posebne oklade na Kraftwerk
31. 12. 2023. 14:00
Hoće li Kraftwerk izdati novi studijski album do kraja 2023. godine?
Da
+600
Hoće li Falk Grieffenhagen napustiti grupu do kraja 2023. godine?
Da
+200
Hoće li Kraftwerk nastupiti u Stockholmu 2022. godine?
Da
+250
Hoće li Kraftwerk nastupiti u Beču 2022. godine?
Da
+100
Hoće li Fritz Hilpert napustiti grupu do kraja 2023. godine?
Da
+200
Hoće li se Karl Bartos ili Wolfgang Flur trajno vratiti u grupu?
Da
+600
Hoće li Kraftwerk nastupiti u Düsseldorfu 2022. godine?
Da
-165