Joe "Tiger King" Exotic - posebne oklade
30. 12. 2025. 23:00
Hoće li Joe "Tiger King" Exotic dobiti predsjedničko pomilovanje do 31. siječnja 2025. godine?
Da
9.00
Ne
1.03
Hoće li Joe "Tiger King" Exotic još biti oženjen s Dillonom Passageom 31. siječnja 2023. godine?
Da
2.25
Hoće li Joe "Tiger King" Exotic još biti oženjen s Dillonom Passageom 31. siječnja 2022. godine?
Da
1.40
Hoće li Joe "Tiger King" Exotic biti oženjen s najmanje dva supruga 31. siječnja 2025. godine?
Da
4.00