Μποξ
Ταξινόμηση ανά
Γεγονός
Ώρα
Αποτέλεσμα 1X2
Βαρέων Βαρών
1
X
2
Ελαφριών Βαρέων Βαρών
1
X
2
Σούπερ Ελαφριών Βαρών
1
X
2
Σούπερ-Μεσαίων Βαρών
1
X
2
Σούπερ-Πετεινού
1
X
2
Ημιμεσαίων Βαρών
1
X
2
Κατηγορία 57 κιλών
1
X
2
Cruiserweight
1
X
2
Βαρέων Βαρών
1
X
2
Ελαφριών Βαρέων Βαρών
1
X
2
Ελαφριών Βαρών
1
X
2
Ελαφριών Βαρών
1
X
2
Ημιμεσαίων Βαρών
1
X
2
Κατηγορία + 91 κιλά
1
X
2
Κατηγορία 51 κιλών
1
X
2
Κατηγορία 57 κιλών
1
X
2