NFC North 2021/2022
02.01.22 22:00
Division-Sieger
Packers
-120
Vikings
+250
Bears
+325
Lions
+2200
Team, das den 3. Platz belegt
Bears
+130
Vikings
+165
Packers
+450
Lions
+625
Genaue Endplatzierung (1. und 2. Platz in richtiger Reihenfolge)
1. Packers/2. Vikings
+225
1. Packers/2. Bears
+290
1. Vikings/2. Packers
+400
1. Bears/2. Packers
+500
1. Vikings/2. Bears
+1000
1. Bears/2. Vikings
+1100
1. Packers/2. Lions
+2000
1. Lions/2. Packers
+4000
1. Vikings/2. Lions
+6600
1. Bears/2. Lions
+8000
1. Lions/2. Bears
+8000
1. Lions/2. Vikings
+8000
Top 2
Packers
-1000
Vikings
-175
Bears
-125
Lions
+775
Team, das den 2. Platz belegt
Vikings
+175
Packers
+180
Bears
+200
Lions
+1200
Team, das den 4. Platz belegt
Lions
-650
Bears
+675
Vikings
+900
Packers
+3500
Endplatzierung (Teams auf den ersten beiden Plätzen, unabhängig von der Reihenfolge)
Packers/Vikings
+105
Bears/Packers
+150
Bears/Vikings
+525
Lions/Packers
+1200
Lions/Vikings
+3500
Bears/Lions
+4000
Alle Wetten
8