Топ състезания
Студентски футбол
Северна Америка
69
Всички състезания
Северна Америка
Всички Северна Америка
145
NFL - Conference Betting
Северна Америка
2
Колежански Футбол - Залози на Конференция
Северна Америка
5
Студентски футбол
Северна Америка
69
Супербоул LVI
6.02.22 г. 23:00
Супер Боул - Победител
Чийфс
5.50
Буканиърс
7.50
Рамс
13.00
Фортинайнърс
13.00
Рейвънс
15.00
Билс
15.00
Браунс
17.00
Пакърс
19.00
Колтс
26.00
Пейтриътс
26.00
Сийхоукс
26.00
Тайтънс
26.00
Каубойс
31.00
Бронкос
31.00
Чарджърс
31.00
Долфинс
31.00
Кардиналс
41.00
Сейнтс
41.00
Стийлърс
41.00
Беърс
66.00
Вайкингс
66.00
Футболен отбор Вашингтон
66.00
Пантерс
81.00
Райдърс
81.00
Джайънтс
81.00
Бенгалс
101.00
Ийгълс
101.00
Фалкънс
126.00
Джагуарс
126.00
Джетс
126.00
Лайънс
251.00
Тексанс
301.00
Победител - Двоен шанс
Чийфс или Буканиърс
3.00
Чийфс или Рамс
3.60
Чийфс или Фортинайнърс
3.60
Рейвънс или Чийфс
3.80
Билс или Чийфс
3.80
Браунс или Чийфс
3.90
Пакърс или Чийфс
4.00
Каубойс или Чийфс
4.25
Бронкос или Чийфс
4.25
Колтс или Чийфс
4.25
Чийфс или Чарджърс
4.25
Чийфс или Долфинс
4.25
Чийфс или Пейтриътс
4.25
Чийфс или Сийхоукс
4.25
Чийфс или Тайтънс
4.25
Кардиналс или Чийфс
4.50
Чийфс или Сейнтс
4.50
Чийфс или Стийлърс
4.50
Рамс или Буканиърс
4.50
Фортинайнърс или Буканиърс
4.50
Рейвънс или Буканиърс
4.75
Билс или Буканиърс
4.75
Пантерс или Чийфс
4.75
Беърс или Чийфс
4.75
Бенгалс или Чийфс
4.75
Браунс или Буканиърс
4.75
Чийфс или Райдърс
4.75
Чийфс или Вайкингс
4.75
Чийфс или Джайънтс
4.75
Чийфс или Вашингтон
4.75
Фалкънс или Чийфс
5.00
Лайънс или Чийфс
5.00
Пакърс или Буканиърс
5.00
Тексанс или Чийфс
5.00
Джагуарс или Чийфс
5.00
Чийфс или Джетс
5.00
Чийфс или Ийгълс
5.00
Колтс или Буканиърс
5.50
Пейтриътс или Буканиърс
5.50
Сийхоукс или Буканиърс
5.50
Буканиърс или Тайтънс
5.50
Каубойс или Буканиърс
5.75
Бронкос или Буканиърс
5.75
Чарджърс или Буканиърс
5.75
Долфинс или Буканиърс
5.75
Кардиналс или Буканиърс
6.00
Рамс или Фортинайнърс
6.00
Сейнтс или Буканиърс
6.00
Стийлърс или Буканиърс
6.00
Беърс или Буканиърс
6.25
Вайкингс или Буканиърс
6.25
Буканиърс или Вашингтон
6.25
Фалкънс или Буканиърс
6.50
Рейвънс или Рамс
6.50
Рейвънс или Фортинайнърс
6.50
Билс или Рамс
6.50
Билс или Фортинайнърс
6.50
Пантерс или Буканиърс
6.50
Бенгалс или Буканиърс
6.50
Джагуарс или Буканиърс
6.50
Джайънтс или Буканиърс
6.50
Джетс или Буканиърс
6.50
Ийгълс или Буканиърс
6.50
Лайънс или Буканиърс
6.75
Тексанс или Буканиърс
6.75
Рейвънс или Билс
7.00
Браунс или Рамс
7.00
Браунс или Фортинайнърс
7.00
Пакърс или Рамс
7.25
Пакърс или Фортинайнърс
7.25
Рейвънс или Браунс
7.50
Билс или Браунс
7.50
Рейвънс или Пакърс
7.75
Билс или Пакърс
7.75
Колтс или Рамс
8.25
Колтс или Фортинайнърс
8.25
Рамс или Пейтриътс
8.25
Рамс или Сийхоукс
8.25
Рамс или Тайтънс
8.25
Пейтриътс или Фортинайнърс
8.25
Фортинайнърс или Сийхоукс
8.25
Фортинайнърс или Тайтънс
8.25
Браунс или Пакърс
8.50
Каубойс или Рамс
8.50
Каубойс или Фортинайнърс
8.50
Бронкос или Рамс
8.50
Бронкос или Фортинайнърс
8.50
Чарджърс или Рамс
8.50
Чарджърс или Фортинайнърс
8.50
Рамс или Долфинс
8.50
Долфинс или Фортинайнърс
8.50
Рейвънс или Колтс
9.00
Рейвънс или Пейтриътс
9.00
Рейвънс или Сийхоукс
9.00
Рейвънс или Тайтънс
9.00
Билс или Колтс
9.00
Билс или Пейтриътс
9.00
Билс или Сийхоукс
9.00
Билс или Тайтънс
9.00
Кардиналс или Рамс
9.25
Кардиналс или Фортинайнърс
9.25
Рамс или Сейнтс
9.25
Рамс или Стийлтърс
9.25
Сейнтс или Фортинайнърс
9.25
Стийлърс или Фортинайнърс
9.25
Рейвънс или Каубойс
9.50
Рейвънс или Бронкос
9.50
Рейвънс или Чарджърс
9.50
Рейвънс или Долфинс
9.50
Билс или Каубойс
9.50
Билс или Бронкос
9.50
Билс или Чарджърс
9.50
Билс или Долфинс
9.50
Браунс или Колтс
9.75
Браунс или Пейтриътс
9.75
Браунс или Сийхоукс
9.75
Браунс или Тайтънс
9.75
Кардиналс или Рейвънс
10.00
Кардиналс или Билс
10.00
Рейвънс или Сейнтс
10.00
Рейвънс или Стийлърс
10.00
Билс или Сейнтс
10.00
Билс или Стийлърс
10.00
Пантерс или Рамс
10.00
Пантерс или Фортинайнърс
10.00
Беърс или Рамс
10.00
Беърс или Фортинайнърс
10.00
Бенгалс или Рамс
10.00
Бенгалс или Фортинайнърс
10.00
Браунс или Каубойс
10.00
Браунс или Бронкос
10.00
Браунс или Чарджърс
10.00
Браунс или Долфинс
10.00
Пакърс или Колтс
10.00
Пакърс или Пейтриътс
10.00
Пакърс или Сийхоукс
10.00
Пакърс или Тайтънс
10.00
Рамс или Вайкингс
10.00
Рамс или Джайънтс
10.00
Рамс или Вашингтон
10.00
Вайкингс или Фортинайнърс
10.00
Джайънтс или Фортинайнърс
10.00
Фортинайнърс или Вашингтон
10.00
Кардиналс или Браунс
11.00
Фалкънс или Рамс
11.00
Фалкънс или Фортинайнърс
11.00
Рейвънс или Беърс
11.00
Рейвънс или Вайкингс
11.00
Рейвънс или Вашингтон
11.00
Билс или Беърс
11.00
Билс или Вайкингс
11.00
Билс или Вашингтон
11.00
Браунс или Сейнтс
11.00
Браунс или Стийлърс
11.00
Каубойс или Пакърс
11.00
Бронкос или Пакърс
11.00
Лайънс или Рамс
11.00
Лайънс или Фортинайнърс
11.00
Пакърс или Чарджърс
11.00
Пакърс или Долфинс
11.00
Тексанс или Рамс
11.00
Тексанс или Фортинайнърс
11.00
Джагуарс или Рамс
11.00
Джагуарс или Фортинайнърс
11.00
Рамс или Джетс
11.00
Рамс или Ийгълс
11.00
Джетс или Фортинайнърс
11.00
Ийгълс или Фортинайнърс
11.00
Кардиналс или Пакърс
12.00
Фалкънс или Рейвънс
12.00
Фалкънс или Билс
12.00
Рейвънс или Пантерс
12.00
Рейвънс или Бенгалс
12.00
Рейвънс или Джагуарс
12.00
Рейвънс или Райдърс
12.00
Рейвънс или Джайънтс
12.00
Рейвънс или Джетс
12.00
Рейвънс или Ийгълс
12.00
Билс или Пантерс
12.00
Билс или Бенгалс
12.00
Билс или Джагуарс
12.00
Билс или Райдърс
12.00
Билс или Джайънтс
12.00
Билс или Джетс
12.00
Билс или Ийгълс
12.00
Беърс или Браунс
12.00
Браунс или Вайкингс
12.00
Браунс или Вашингтон
12.00
Пакърс или Сейнтс
12.00
Пакърс или Стийлърс
12.00
Колтс или Пейтриътс
12.00
Колтс или Сийхоукс
12.00
Колтс или Тайтънс
12.00
Пейтриътс или Сийхоукс
12.00
Пейтриътс или Тайтънс
12.00
Сийхоукс или Тайтънс
12.00
Фалкънс или Браунс
13.00
Рейвънс или Лайънс
13.00
Рейвънс или Тексанс
13.00
Билс или Лайънс
13.00
Билс или Тексанс
13.00
Пантерс или Браунс
13.00
Пантерс или Пакърс
13.00
Беърс или Пакърс
13.00
Бенгалс или Браунс
13.00
Браунс или Джагуарс
13.00
Браунс или Райдърс
13.00
Браунс или Джайънтс
13.00
Браунс или Джетс
13.00
Браунс или Ийгълс
13.00
Каубойс или Бронкос
13.00
Каубойс или Колтс
13.00
Каубойс или Чарджърс
13.00
Каубойс или Долфинс
13.00
Каубойс или Пейтриътс
13.00
Каубойс или Сийхоукс
13.00
Каубойс или Тайтънс
13.00
Бронкос или Колтс
13.00
Бронкос или Чарджърс
13.00
Бронкос или Долфинс
13.00
Бронкос или Пейтриътс
13.00
Бронкос или Сийхоукс
13.00
Бронкос или Тайтънс
13.00
Пакърс или Райдърс
13.00
Пакърс или Вайкингс
13.00
Пакърс или Джайънтс
13.00
Пакърс или Вашингтон
13.00
Колтс или Чарджърс
13.00
Колтс или Долфинс
13.00
Чарджърс или Долфинс
13.00
Чарджърс или Пейтриътс
13.00
Чарджърс или Сийхоукс
13.00
Чарджърс или Тайтънс
13.00
Долфинс или Пейтриътс
13.00
Долфинс или Сийхоукс
13.00
Долфинс или Тайтънс
13.00
Кардиналс или Каубойс
15.00
Кардиналс или Бронкос
15.00
Кардиналс или Колтс
15.00
Кардиналс или Чарджърс
15.00
Кардиналс или Долфинс
15.00
Кардиналс или Пейтриътс
15.00
Кардиналс или Сийхоукс
15.00
Кардиналс или Тайтънс
15.00
Фалкънс или Пакърс
15.00
Бенгалс или Пакърс
15.00
Браунс или Лайънс
15.00
Браунс или Тексанс
15.00
Каубойс или Сейнтс
15.00
Каубойс или Стийлърс
15.00
Бронкос или Сейнтс
15.00
Бронкос или Стийлърс
15.00
Лайънс или Пакърс
15.00
Пакърс или Джагуарс
15.00
Пакърс или Джетс
15.00
Пакърс или Ийгълс
15.00
Колтс или Сейнтс
15.00
Колтс или Стийлърс
15.00
Чарджърс или Сейнтс
15.00
Чарджърс или Стийлърс
15.00
Долфинс или Сейнтс
15.00
Долфинс или Стийлърс
15.00
Пейтриътс или Сейнтс
15.00
Пейтриътс или Стийлърс
15.00
Сейнтс или Сийхоукс
15.00
Сейнтс или Тайтънс
15.00
Стийлърс или Сийхоукс
15.00
Стийлърс или Тайтънс
15.00
Пантерс или Колтс
17.00
Пантерс или Пейтриътс
17.00
Пантерс или Сийхоукс
17.00
Пантерс или Тайтънс
17.00
Беърс или Колтс
17.00
Беърс или Пейтриътс
17.00
Беърс или Сийхоукс
17.00
Беърс или Тайтънс
17.00
Колтс или Райдърс
17.00
Колтс или Вайкингс
17.00
Колтс или Джайънтс
17.00
Колтс или Вашингтон
17.00
Вайкингс или Пейтриътс
17.00
Вайкингс или Сийхоукс
17.00
Вайкингс или Тайтънс
17.00
Пейтриътс или Джайънтс
17.00
Пейтриътс или Вашингтон
17.00
Джайънтс или Сийхоукс
17.00
Джайънтс или Тайтънс
17.00
Сийхоукс или Вашингтон
17.00
Тайтънс или Вашингтон
17.00
Кардиналс или Сейнтс
19.00
Кардиналс или Стийлърс
19.00
Фалкънс или Колтс
19.00
Фалкънс или Пейтриътс
19.00
Фалкънс или Сийхоукс
19.00
Фалкънс или Тайтънс
19.00
Беърс или Каубойс
19.00
Беърс или Бронкос
19.00
Беърс или Чарджърс
19.00
Беърс или Долфинс
19.00
Бенгалс или Колтс
19.00
Бенгалс или Пейтриътс
19.00
Бенгалс или Сийхоукс
19.00
Бенгалс или Тайтънс
19.00
Каубойс или Вайкингс
19.00
Каубойс или Вашингтон
19.00
Бронкос или Вайкингс
19.00
Бронкос или Вашингтон
19.00
Пакърс или Тексанс
19.00
Колтс или Джагуарс
19.00
Колтс или Джетс
19.00
Колтс или Ийгълс
19.00
Джагуарс или Пейтриътс
19.00
Джагуарс или Сийхоукс
19.00
Джагуарс или Тайтънс
19.00
Чарджърс или Вайкингс
19.00
Чарджърс или Вашингтон
19.00
Долфинс или Вайкингс
19.00
Долфинс или Вашингтон
19.00
Пейтриътс или Джетс
19.00
Пейтриътс или Ийгълс
19.00
Сейнтс или Стийлърс
19.00
Джетс или Сийхоукс
19.00
Джетс или Тайтънс
19.00
Ийгълс или Сийхоукс
19.00
Ийгълс или Тайтънс
19.00
Пантерс или Каубойс
21.00
Пантерс или Бронкос
21.00
Пантерс или Чарджърс
21.00
Пантерс или Долфинс
21.00
Бенгалс или Каубойс
21.00
Бенгалс или Бронкос
21.00
Бенгалс или Чарджърс
21.00
Бенгалс или Долфинс
21.00
Каубойс или Райдърс
21.00
Каубойс или Джайънтс
21.00
Бронкос или Райдърс
21.00
Бронкос или Джайънтс
21.00
Лайънс или Колтс
21.00
Лайънс или Пейтриътс
21.00
Лайънс или Сийхоукс
21.00
Лайънс или Тайтънс
21.00
Тексанс или Колтс
21.00
Тексанс или Пейтриътс
21.00
Тексанс или Сийхоукс
21.00
Тексанс или Тайтънс
21.00
Чарджърс или Райдърс
21.00
Чарджърс или Джайънтс
21.00
Долфинс или Джайънтс
21.00
Кардиналс или Пантерс
23.00
Кардиналс или Беърс
23.00
Кардиналс или Райдърс
23.00
Кардиналс или Вайкингс
23.00
Кардиналс или Джайънтс
23.00
Кардиналс или Вашингтон
23.00
Фалкънс или Каубойс
23.00
Фалкънс или Бронкос
23.00
Фалкънс или Чарджърс
23.00
Фалкънс или Долфинс
23.00
Пантерс или Сейнтс
23.00
Пантерс или Стийлърс
23.00
Беърс или Сейнтс
23.00
Беърс или Стийлърс
23.00
Каубойс или Джагуарс
23.00
Каубойс или Джетс
23.00
Каубойс или Ийгълс
23.00
Бронкос или Джагуарс
23.00
Бронкос или Джетс
23.00
Бронкос или Ийгълс
23.00
Джагуарс или Чарджърс
23.00
Джагуарс или Долфинс
23.00
Чарджърс или Джетс
23.00
Чарджърс или Ийгълс
23.00
Долфинс или Джетс
23.00
Долфинс или Ийгълс
23.00
Вайкингс или Сейнтс
23.00
Вайкингс или Стийлърс
23.00
Сейнтс или Джайънтс
23.00
Сейнтс или Вашингтон
23.00
Джайънтс или Стийлърс
23.00
Стийлтърс или Вашингтон
23.00
Кардиналс или Бенгалс
26.00
Бенгалс или Сейнтс
26.00
Бенгалс или Стийлърс
26.00
Каубойс или Лайънс
26.00
Каубойс или Тексанс
26.00
Бронкос или Лайънс
26.00
Бронкос или Тексанс
26.00
Лайънс или Чарджърс
26.00
Лайънс или Долфинс
26.00
Тексанс или Чарджърс
26.00
Тексанс или Долфинс
26.00
Кардиналс или Фалкънс
29.00
Кардиналс или Джагуарс
29.00
Кардиналс или Джетс
29.00
Кардиналс или Ийгълс
29.00
Фалкънс или Сейнтс
29.00
Фалкънс или Стийлърс
29.00
Джагуарс или Сейнтс
29.00
Джагуарс или Стийлърс
29.00
Сейнтс или Джетс
29.00
Сейнтс или Ийгълс
29.00
Джетс или Стийлърс
29.00
Ийгълс или Стийлърс
29.00
Кардиналс или Лайънс
31.00
Кардиналс или Тексанс
31.00
Пантерс или Беърс
31.00
Пантерс или Вайкингс
31.00
Пантерс или Вашингтон
31.00
Беърс или Райдърс
31.00
Беърс или Вайкингс
31.00
Беърс или Джайънтс
31.00
Беърс или Вашингтон
31.00
Лайънс или Сейнтс
31.00
Лайънс или Стийлърс
31.00
Тексанс или Сейнтс
31.00
Тексанс или Стийлърс
31.00
Вайкингс или Джайънтс
31.00
Вайкингс или Вашингтон
31.00
Джайънтс или Вашингтон
31.00
Пантерс или Райдърс
36.00
Пантерс или Джайънтс
36.00
Беърс или Бенгалс
36.00
Бенгалс или Вайкингс
36.00
Бенгалс или Вашингтон
36.00
Фалкънс или Пантерс
41.00
Фалкънс или Беърс
41.00
Фалкънс или Райдърс
41.00
Фалкънс или Вайкингс
41.00
Фалкънс или Джайънтс
41.00
Фалкънс или Вашингтон
41.00
Пантерс или Бенгалс
41.00
Пантерс или Джагуарс
41.00
Пантерс или Джетс
41.00
Пантерс или Ийгълс
41.00
Беърс или Лайънс
41.00
Беърс или Джагуарс
41.00
Беърс или Джетс
41.00
Беърс или Ийгълс
41.00
Бенгалс или Райдърс
41.00
Бенгалс или Джайънтс
41.00
Лайънс или Вайкингс
41.00
Лайънс или Вашингтон
41.00
Джагуарс или Райдърс
41.00
Джагуарс или Вайкингс
41.00
Джагуарс или Джайънтс
41.00
Джагуарс или Вашингтон
41.00
Вайкингс или Джетс
41.00
Вайкингс или Ийгълс
41.00
Джайънтс или Джетс
41.00
Джайънтс или Ийгълс
41.00
Джетс или Вашингтон
41.00
Ийгълс или Вашингтон
41.00
Фалкънс или Бенгалс
51.00
Фалкънс или Джагуарс
51.00
Фалкънс или Джетс
51.00
Фалкънс или Ийгълс
51.00
Пантерс или Лайънс
51.00
Пантерс или Тексанс
51.00
Беърс или Тексанс
51.00
Бенгалс или Джагуарс
51.00
Бенгалс или Джетс
51.00
Бенгалс или Ийгълс
51.00
Лайънс или Райдърс
51.00
Лайънс или Джайънтс
51.00
Тексанс или Райдърс
51.00
Тексанс или Вайкингс
51.00
Тексанс или Джайънтс
51.00
Тексанс или Вашингтон
51.00
Джагуарс или Джетс
51.00
Джагуарс или Ийгълс
51.00
Джетс или Ийгълс
51.00
Бенгалс или Лайънс
61.00
Фалкънс или Лайънс
71.00
Бенгалс или Тексанс
71.00
Лайънс или Джагуарс
71.00
Лайънс или Джетс
71.00
Лайънс или Ийгълс
71.00
Фалкънс или Тексанс
81.00
Тексанс или Джагуарс
81.00
Тексанс или Джетс
81.00
Тексанс или Ийгълс
81.00
Лайънс или Тексанс
126.00
Щат на печелившия отбор
Калифорния
5.50
Флорида
6.00
Мериленд/ДС
11.00
Ню Йорк/Ню Джърси
12.00
Охайо
13.00
Пенсилвания
29.00
Тексас
26.00
Кой да е друг неизброен
1.95
Печеливша конференция
АФК
1.77
НФК
2.10
Дивизия на печелившия отбор
АФК Запад
4.00
НФК Запад
4.75
НФК Юг
5.75
АФК Север
6.50
АФК Изток
7.25
АФК Юг
12.00
НФК Север
12.00
НФК Изток
15.00
Всички залози
9