Световна първенство на UCI по колоездачен крос 2022 (датата да бъде потвърдена)
30.01.22 г. 14:00
Съперничество: Матьо Ван Дер Поел (ХОЛ)/Воут Ван Ерт (БЕЛ)
М. Ван Дер Поел
1.45
В. Ван Ерт
2.55
Съперничество: Воут Ван Ерт (БЕЛ)/Томас Пидкок (ВБР)
В. Ван Ерт
1.13
Т. Пидкок
5.00
Ще завърши ли Воут Ван Ерт (БЕЛ) в топ 3? (залозите невалидни, ако участникът не стартира)
Да
1.09
Не
6.00
Съперничество: Матьо Ван Дер Пьол (ХОЛ)/Томас Пидкок (ВБР)
М. Ван Дер Поел
1.07
Т. Пидкок
7.00
Ще завърши ли Матю Ван Дер Поел (ХОЛ) в топ 3? (залозите невалидни, ако участникът не стартира)
Да
1.07
Не
7.00