НФК 2021/2022 - Победител
23.01.22 г. 22:00
Победител (вкл. плейофи)
Буканиърс
+260
Рамс
+525
Фортинайнърс
+525
Пакърс
+800
Сийхоукс
+1100
Каубойс
+1400
Сейнтс
+1800
Кардиналс
+1800
Вайкингс
+3000
Беърс
+3000
Футболен отбор Вашингтон
+3000
Пантерс
+3500
Джайънтс
+3500
Фалкънс
+6600
Ийгълс
+6600
Лайънс
+10000
Конференция, Победител - Двоен шанс
Рамс или Буканиърс
+130
Фортинайнърс или Буканиърс
+130
Пакърс или Буканиърс
+160
Сийхоукс или Буканиърс
+180
Каубойс или Буканиърс
+190
Кардиналс или Буканиърс
+200
Сейнтс или Буканиърс
+200
Рамс или Фортинайнърс
+210
Беърс или Буканиърс
+225
Вайкингс или Буканиърс
+225
Буканиърс или Вашингтон
+225
Пантерс или Буканиърс
+230
Джайънтс или Буканиърс
+230
Фалкънс или Буканиърс
+240
Ийгълс или Буканиърс
+240
Лайънс или Буканиърс
+250
Пакърс или Рамс
+275
Пакърс или Фортинайнърс
+275
Рамс или Сийхоукс
+320
Фортинайнърс или Сийхоукс
+320
Каубойс или Рамс
+325
Каубойс или Фортинайнърс
+325
Кардиналс или Рамс
+375
Кардиналс или Фортинайнърс
+375
Рамс или Сейнтс
+375
Сейнтс или Фортинайнърс
+375
Пантерс или Рамс
+425
Пантерс или Фортинайнърс
+425
Беърс или Рамс
+425
Беърс или Фортинайнърс
+425
Пакърс или Сийхоукс
+425
Рамс или Вайкингс
+425
Рамс или Джайънтс
+425
Рамс или Вашингтон
+425
Вайкингс или Фортинайнърс
+425
Джайънтс или Фортинайнърс
+425
Фортинайнърс или Вашингтон
+425
Фалкънс или Рамс
+450
Фалкънс или Фортинайнърс
+450
Каубойс или Пакърс
+450
Рамс или Ийгълс
+450
Ийгълс или Фортинайнърс
+450
Лайънс или Рамс
+500
Лайънс или Фортинайнърс
+500
Кардиналс или Пакърс
+525
Пакърс или Сейнтс
+525
Каубойс или Сийхоукс
+575
Беърс или Пакърс
+600
Пакърс или Вайкингс
+600
Пакърс или Вашингтон
+600
Пантерс или Пакърс
+625
Пакърс или Джайънтс
+625
Кардиналс или Сийхоукс
+650
Сейнтс или Сийхоукс
+650
Фалкънс или Пакърс
+700
Пакърс или Ийгълс
+700
Кардиналс или Каубойс
+750
Каубойс или Сейнтс
+750
Лайънс или Пакърс
+750
Беърс или Сийхоукс
+800
Вайкингс или Сийхоукс
+800
Сийхоукс или Вашингтон
+800
Пантерс или Сийхоукс
+850
Джайънтс или Сийхоукс
+850
Кардиналс или Сейнтс
+875
Фалкънс или Сийхоукс
+900
Пантерс или Каубойс
+900
Беърс или Каубойс
+900
Каубойс или Вайкингс
+900
Каубойс или Джайънтс
+900
Каубойс или Вашингтон
+900
Ийгълс или Сийхоукс
+900
Лайънс или Сийхоукс
+1000
Кардиналс или Беърс
+1100
Кардиналс или Вайкингс
+1100
Кардиналс или Вашингтон
+1100
Фалкънс или Каубойс
+1100
Беърс или Сейнтс
+1100
Каубойс или Ийгълс
+1100
Вайкингс или Сейнтс
+1100
Сейнтс или Вашингтон
+1100
Кардиналс или Пантерс
+1200
Кардиналс или Джайънтс
+1200
Пантерс или Сейнтс
+1200
Каубойс или Лайънс
+1200
Сейнтс или Джайънтс
+1200
Кардиналс или Фалкънс
+1400
Кардиналс или Ийгълс
+1400
Фалкънс или Сейнтс
+1400
Беърс или Вайкингс
+1400
Беърс или Вашингтон
+1400
Вайкингс или Вашингтон
+1400
Сейнтс или Ийгълс
+1400
Кардиналс или Лайънс
+1600
Пантерс или Беърс
+1600
Пантерс или Вайкингс
+1600
Пантерс или Вашингтон
+1600
Беърс или Джайънтс
+1600
Лайънс или Сейнтс
+1600
Вайкингс или Джайънтс
+1600
Джайънтс или Вашингтон
+1600
Пантерс или Джайънтс
+1800
Фалкънс или Беърс
+2000
Фалкънс или Вайкингс
+2000
Фалкънс или Вашингтон
+2000
Беърс или Ийгълс
+2000
Вайкингс или Ийгълс
+2000
Ийгълс или Вашингтон
+2000
Фалкънс или Пантерс
+2200
Фалкънс или Джайънтс
+2200
Пантерс или Ийгълс
+2200
Беърс или Лайънс
+2200
Лайънс или Вайкингс
+2200
Лайънс или Вашингтон
+2200
Джайънтс или Ийгълс
+2200
Фалкънс или Ийгълс
+2800
Пантерс или Лайънс
+2800
Лайънс или Джайънтс
+2800
Фалкънс или Лайънс
+3500
Лайънс или Ийгълс
+3500
Всички залози
4