АФК 2021/2022 - Победител
23.01.22 г. 22:00
Победител (вкл. плейофи)
Чийфс
+210
Билс
+750
Рейвънс
+750
Браунс
+800
Тайтънс
+1400
Колтс
+1400
Пейтриътс
+1400
Долфинс
+1600
Чарджърс
+1600
Бронкос
+1600
Стийлърс
+2200
Райдърс
+4000
Бенгалс
+5000
Джагуарс
+6600
Джетс
+6600
Тексанс
+15000
Конференция, Победител - Двоен шанс
Рейвънс или Чийфс
+130
Билс или Чийфс
+130
Браунс или Чийфс
+140
Колтс или Чийфс
+160
Чийфс или Пейтриътс
+160
Чийфс или Тайтънс
+160
Бронкос или Чийфс
+165
Чийфс или Чарджърс
+165
Чийфс или Долфинс
+165
Чийфс или Стийлърс
+180
Чийфс или Райдърс
+195
Бенгалс или Чийфс
+200
Джагуарс или Чийфс
+200
Чийфс или Джетс
+200
Тексанс или Чийфс
+210
Рейвънс или Билс
+325
Рейвънс или Браунс
+350
Билс или Браунс
+350
Рейвънс или Колтс
+425
Рейвънс или Пейтриътс
+425
Рейвънс или Тайтънс
+425
Билс или Колтс
+425
Билс или Пейтриътс
+425
Билс или Тайтънс
+425
Рейвънс или Бронкос
+475
Рейвънс или Чарджърс
+475
Рейвънс или Долфинс
+475
Билс или Бронкос
+475
Билс или Чарджърс
+475
Билс или Долфинс
+475
Браунс или Колтс
+475
Браунс или Пейтриътс
+475
Браунс или Тайтънс
+475
Рейвънс или Стийлърс
+525
Билс или Стийлърс
+525
Браунс или Бронкос
+525
Браунс или Чарджърс
+525
Браунс или Долфинс
+525
Браунс или Стийлърс
+575
Рейвънс или Райдърс
+625
Билс или Райдърс
+625
Рейвънс или Бенгалс
+650
Рейвънс или Джагуарс
+650
Рейвънс или Джетс
+650
Билс или Бенгалс
+650
Билс или Джагуарс
+650
Билс или Джетс
+650
Колтс или Пейтриътс
+650
Колтс или Тайтънс
+650
Пейтриътс или Тайтънс
+650
Браунс или Райдърс
+700
Бронкос или Колтс
+700
Бронкос или Пейтриътс
+700
Бронкос или Тайтънс
+700
Колтс или Чарджърс
+700
Колтс или Долфинс
+700
Чарджърс или Пейтриътс
+700
Чарджърс или Тайтънс
+700
Долфинс или Пейтриътс
+700
Долфинс или Тайтънс
+700
Рейвънс или Тексанс
+725
Билс или Тексанс
+725
Бенгалс или Браунс
+725
Браунс или Джагуарс
+750
Браунс или Джетс
+750
Бронкос или Чарджърс
+775
Бронкос или Долфинс
+775
Чарджърс или Долфинс
+775
Колтс или Стийлърс
+800
Пейтриътс или Стийлърс
+800
Стийлърс или Тайтънс
+800
Браунс или Тексанс
+825
Бронкос или Стийлърс
+900
Чарджърс или Стийлърс
+900
Долфинс или Стийлърс
+900
Бенгалс или Колтс
+1000
Бенгалс или Пейтриътс
+1000
Бенгалс или Тайтънс
+1000
Колтс или Райдърс
+1000
Райдърс или Пейтриътс
+1000
Райдърс или Тайтънс
+1000
Бронкос или Райдърс
+1100
Колтс или Джагуарс
+1100
Колтс или Джетс
+1100
Джагуарс или Пейтриътс
+1100
Джагуарс или Тайтънс
+1100
Райдърс или Чарджърс
+1100
Райдърс или Долфинс
+1100
Пейтриътс или Джетс
+1100
Джетс или Тайтънс
+1100
Бенгалс или Бронкос
+1200
Бенгалс или Чарджърс
+1200
Бенгалс или Долфинс
+1200
Бронкос или Джагуарс
+1200
Бронкос или Джетс
+1200
Тексанс или Колтс
+1200
Тексанс или Пейтриътс
+1200
Тексанс или Тайтънс
+1200
Джагуарс или Чарджърс
+1200
Джагуарс или Долфинс
+1200
Чарджърс или Джетс
+1200
Долфинс или Джетс
+1200
Бенгалс или Стийлърс
+1400
Бронкос или Тексанс
+1400
Тексанс или Чарджърс
+1400
Тексанс или Долфинс
+1400
Райдърс или Стийлърс
+1400
Джагуарс или Стийлърс
+1600
Джетс или Стийлърс
+1600
Тексанс или Стийлърс
+1800
Бенгалс или Райдърс
+2200
Джагуарс или Райдърс
+2500
Райдърс или Джетс
+2500
Бенгалс или Джагуарс
+3000
Бенгалс или Джетс
+3000
Тексанс или Райдърс
+3500
Джагуарс или Джетс
+3500
Бенгалс или Тексанс
+4000
Тексанс или Джагуарс
+5000
Тексанс или Джетс
+5000
Всички залози
4