залагания на Price Boost

Днес
Price Boost
Кейси, Поултър и Фицпатрик да спечелят 3. кръг, 2 топки (беше 8.50)
9.50
Price Boost
ДеШамбо, Рам и Шойфеле да спечелят 3. кръг, 2 топки (беше 4.33)
5.00